खदानहरू

२-पांडा सेतो खदान

पांडा सेतो खदान

१--आइस-कनेक्ट-मार्बल-खदान-

बरफ जडान संगमरमर खदान

४-चाँदीको छाल खदान (१)

सिल्वर वेभ क्वारी

3-प्राचीन समय खदान

प्राचीन समय खदान

5-लुश ज्वालामुखी खदान

रमणीय ज्वालामुखी खदान

6-Calacatta Verde Quarry

Calacatta Verde Quarry

सेतो काठ 7-खदान

सेतो काठ खदान

८-नयाँ ग्रान्ड एन्टिक क्वारी (२)

नयाँ ग्रान्ड एन्टिक क्वारी