टोली गतिविधि

गतिविधि02

आइस स्टोन

2-कम्पनी-पठन-गतिविधि

कम्पनी पढ्ने गतिविधि

३-कम्पनी-खेल-दिन

कम्पनी खेलकुद दिवस

4-2022-पहिलो-सिजन-बैठक

2022 पहिलो सत्र बैठक

गतिविधि30

काम पुनः सुरु गर्नको लागि 2022 रातो पकेट

गतिविधि29

2022 नयाँ शोरूम उद्घाटन

गतिविधि27

२०२२ कम्पनी प्रशिक्षण

गतिविधि26

2021 क्रिसमस

गतिविधि24

२०२१ आइस स्टोन टोली

प्रदर्शनी ५

2018 Xiamen स्टोन मेला

गतिविधि ३३

2018 कम्पनी यात्रा

12-कम्पनी-यात्रा

कम्पनी यात्रा

गतिविधि १९

2018 कम्पनी गतिविधि

गतिविधि13

2017 कम्पनी यात्रा

गतिविधि08

2016 कम्पनी यात्रा

गतिविधि06

2016 कम्पनी यात्रा

गतिविधि05

2015 कम्पनी यात्रा

गतिविधि03

2013 आइस स्टोन